MEIDELL AS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Alsaker Fjordbruk

Alsaker Fjordbruk er eitt av dei leiande oppdrettskonserna i Noreg, når det gjeld produksjon av laks. Fokuset vårt er å gjera det me er best på! Dette betyr at me konsentrerer oss om produksjon av laks; Frå innlegg av rogn, til settefisk og vidare til matfisk og slakteri.

LOS FJORD

LOS Fjord AS er eit selskap i Meidell konsern, og ligg i Alsakervågen på Onarheim, i Tysnes kommune. Bedrifta tel om lag 10 tilsette. Me er knytt opp mot oppdrettsnæringa, og vårt daglege arbeid består i hovudsak av vedlikehald, feltservice og reparasjon av båtar, maskinar, utstyr og anna førefallande arbeid.

TRONDS Marine Service

Tronds Marine Service AS kommer fra det store sjømannsarven, og har de siste tiårene vært go-to-partner når etterspørselen er utfordrende prosjekter og dyktig personell. Historien vår viser at vi er i stand til å håndtere avanserte operasjoner, men har også kapasitet til å planlegge fremover for å sikre sikkerhet og effektivitet.
Scroll to Top